/Files/images/1/700891464 (1).jpg

/Files/images/1/ped_org/maki.gif

/Files/images/1/ped_org/0-02-04-8b4d798363d9f747f40d57fe6d18c3eb5588304c7fde0f6a9fc9bc237fa13896_full.jpg

/Files/images/1/ped_org/maki.gif


/Files/images/1144081.jpg

/Files/images/3.gif

/Files/images/Новый рисунок (2).png

РІЧНИЙ ПЛАН ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА НВК "ШИРОКІВСЬКА ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ - ДНЗ" НА 2017 - 2018 н.р.

І. ВСТУП

Основною метою у вихованні учнів у 2017-2018 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ. У роботі з учнями необхідно керуватися "Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України", Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2014 року №344/2014), Методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році; Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

3. Ціннісне ставлення до природи.

4. Ціннісне ставлення до праці.

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

6. Ціннісне ставлення до себе.

7. Превентивне виховання.

8. Сприяння творчому розвитку особистості

Педагогічний колектив школи вбачає головну мету національного виховання в набутті молодим поколінням соціального досвіду, успадкуванні духовних надбань українського народу, досягненні високої культури міжнаціональних взаємин, формуванні у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Метою виховання є становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, здатного виявити національну гідність, знати свої обов’язки і права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури. Мета виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, особистісних новоутворень школярів, що передбачає вибір доцільного змісту, форм і методів та відповідних виховних технологій;

- закріплення широких соціальних мотивів громадянського обов’язку, необхідності приносити користь своїй державі;

- врахування соціальних мотивів, які стають більш диференційовані і дійові за рахунок розширення контактів школярів з ровесниками і вчителями;

- виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;

- формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- забезпечення соціального захисту вихованців, їх психічного і фізичного здоров’я, вироблення спільно з учителями - предметниками, соціальним педагогом, батьками оптимального режиму життя й організації навчання, створення сприятливого мікроклімату спілкування у класному колективі;

- залучення до здійснення виховного процесу батьків, організація сімейно-родинного виховання;

- спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушень.

ІІ. Загальна характеристика учнівського колективу на 2017-2018 навчальний рік.

У Широківському НВК у 2017-2018н.р. навчається 121 учень, 42 учні початкової ланки (з них 19 дівчат та 23 хлопці) , 79 учнів середньої ланки, з яких 30 дівчат та 23 дошкільнята з яких 10 дівчат

Соціальний стан учнівського колективу школи такий:

- Дівчат 57

- Хлопців 64

- Діти сироти 0

- Діти – пів-сироти 4

- Діти - інваліди 0

- Діти - чорнобильці 0

- Діти з багатодітних сімей 54

- Діти воїнів - інтернаціоналістів 0

- Діти з малозабезпечених сімей 0

- Діти з неповних сімей 2

- Діти ромської народності 6

- Діти з неблагополучних сімей 0

- Діти, які є жертвами насильства в сім’ї 0

- Учні, які взяті на профілактичний облік:

- внутрішкільний 0

- в кримінальній міліції у справах неповнолітніх 0

- в службі у справах неповнолітніх 0

Шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, бо саме у цьому віці, враховуючи надбання довкілля та сімейного виховання, закладаються основи особистісного розвитку учнів . Виховання школярів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності, як провідної, шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів відведення належного місця "спільно взаємодіючій діяльності", як на уроках, так і в позаурочний час, на виховних заняттях за інтересами, гурткових заняттях. У школі організовані 3 дитячі об’єднання за інтересами та профільний загін «Юні пожежники». На заняттях д/о «Джерельце» розкривається дивосвіт природи, свого краю, мальовничого Закарпаття, вивчаються традиції, звичаї та обряди, діти розучують дитячі ігри, забавлянки, приказки та прикмети про природу, проводять краєзнавчо-пошукову роботу. На заняттях д/о «Милосердя» у підлітків виховуються загальнолюдські цінності, почуття чуйності, милосердя, поваги, людяності, доброти, справедливості. Діти привчаються допомагати одиноким людям, поважати людей похилого віку, інвалідів, завжди проявляти співчуття та турботу до тих хто цього потребує. На заняттях д/о «Берегиня»- метою дитячого об’єднання є прививати дітям любов до історії свого краю,вивчати традиції, звичаї та обряди нашого району,організовувати змістовний відпочинок школярів. На заняттях профільного загону «Юні пожежники» в учнів розвиваються знання і здібності правильної поведінки з вогнем,вогненебезпечними предметами. При школі працюють такі гуртки:

«Вокальний» – керівник Березовскова О.Ю.

«Цікава англійська» – керівник Білак М. П.

«Умілі руки» – керівник Терлецька Д.В.

«Наш край» - керівник Данканич С.Ф.

«Музеєзнавство» – керівник Данканич С.Ф.

«Юні правознавці» - керівник Терпай В.В.

Формування ініціативної, здатної приймати рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування. Необхідною умовою розвитку учнівського самоврядування в школі є наявність єдиної мети, співробітництво вчителів і учнів. Успіху в роботі сприяє врахування організаційно-управлінських принципів: регулярна почергова змінність виборного активу; розширення реальних прав і повноважень органів самоврядування; доброзичлива вимога; конкретизація колективних творчих справ; створення умов для повного прояву і розвитку здібностей кожного члена колективу. Діяльність учнівського самоврядування, на відміну від інших видів діяльності, має свою специфіку, яка проявляється у врахуванні не тільки вікових та організаторських можливостей вихованців, але й інтересів колективу чи будь-якого об'єднання. Діяльність його скеровується на реалізацію вимог режиму роботи школи, організацію позакласної роботи, на розвиток творчої самодіяльності, реалізацію їхніх прав та обов’язків. До складу учкому Широківського НВК входить 8 учнів з 5-9 класів.

Головою учкому обрано – Вийбер Наталію, ученицю 7 класу.

Заступник – Порада Олександр, учень 8 класу

Секретар – Лазарик Лариса, учениця 7 класу.

До складу учкому входять такі комісії: дисципліни і порядку, прес-центр, навчальна та культмасова.

/Files/images/105185833_line533.gif

Організаційна робота в дитячому колективі школи

І. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.
1. Підготуватись до проведення традиційних свят, вечорів дозвілля, зокрема:
1.Свято Першого дзвоника «Знову дзвоник веселий лунає»
2.Фізкультурно-патріотичне свято «Козацький гарт» до Дня фізкультури і спорту.
3.Конкурс малюнка на асфальті «Нам потрібне мирне небо…» до Дня миру
4.Спортивно-туристичні змагання «Стежками Героїв» до Дня туризму. 5.Свято«Спасибі Вам,за працю вчительську святу…» до Дня працівників освіти
6.Концертна програма до Дня музики «Музика- це душа мови».
7.Брейн-ринг «Знавці права» .
8. Свято «Осінь - чарівниця».
9. Літ.-муз. композиція «Свято мужності й відваги».
10. Виховний захід «Посвята в читачі»
11. Літ.-муз. композиція „Збережемо пам’ять про подвиг” до 73 річниці визволення Закарпаття від фаш. загарбників
12.Усний журнал «Японія далека і близька»
13.Усний журнал «Мужай, прекрасна наша мово» до Дня укр. писемності.
14.Урок мужності і милосердя «Борімося – поборемо!» до святкування дня Гідності та Свободи.
15.Усний журнал «Пам’ять голоду, пам'ять серця!»
16.Виступ агітбригади «Діти проти СНІДу».
17.Свято «У граніті, в бронзі, у серцях » до Дня Збройних Сил 18.Андріївські вечорниці. 19.Свято «По Вкраїні з краю в край, ходить святий Миколай». 20. Ранок «Новорічна казка кличе вгості». 21.Конкурсно–розважальна програма «Чудеса новорічної ночі». 22.Інтелектуальна гра «Всі серцем любіть Україну свою» до Дня соборності України. 23. Усний журнал«Пам'ять серця» пам’яті загиблим воїнам-афганцям. 24.Урок мужності«І пам'ять серця, і вічний смуток» пам’яті Небесної Сотні. 25. Літ.-муз. композиція«Минуще все,лиш слово не мине»до Дня рідної мови. 26.Ранок«Любій матусі!». 27.Свято«Ми вам вклоняємось дорогі жінки». 28. Шевченківський тиждень«Іду до тебе,мій Тарасе». (за окремим планом) 29.Літ.-муз. композиція«Велич і трагедія Карпатської України». 30.Спортивні змагання «Старти надій»до Всесв. дня здоров’я . 31.Усний журнал«Дзвони Чорнобиля» 32.Літ.-муз композиція"Память про них збережуть обеліски". 33.Ранок«Прощавай,Букварику». 34. Останній дзвоник «Дзвони ж нам,дзвонику останній». 35. Випускний бал«Над школою лунає вальс прощальний».
01.09.2017
11.09.2017
21.09.2017
27.09.2017
29.09.2017
05.10.2017
06.10.2017
13.10.2017
17.10.2017
26.10.2017
27.10.2017
03.11.2017
09.11.2017
21.11.2017
27.11.2017
01.12.2017
07.12.2017
12.12.2017
19.12.2017
21.12.2017
22.12.2017
19.01.2018
15.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
06.03.2018
07.03.2018
05.03-09.03.2018 15.03.2018
06.04.2018
26.04.2018
08.05.2018
Квітень
26.05.2018
Червень
2. Залучити учнів до акції «Створи красу та затишок» Вересень
3. Операція «Вчитель не повинен бути самотнім!» Жовтень, березень
4. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» - вшанування пам’яті жертв голодомору. Листопад
5. Акція «Урок», «Канікули», «Вулиця». Постійно
6. Акція допомога дітям – підліткам «Спасибі –Ні!», «Не залишайтесь байдужим!» (до Дня боротьби зі СНІДом). Грудень
7. Акція милосердя «Прояви турботу і обачливість» (до Дня інвалідів). Грудень
8. Акціях: «Посади дерево» Квітень
9. - Акція «Захиснику України, наша повага і підтримка» - Акція «Новорічний подарунок Захиснику» - Акція «Великодній кошик» - Всеукраїнська акція «Серце до серця» Вересень грудень березень квітень
10. Взяти участь у районних конкурсах: · І етап Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Сурми звитяги» · Фестиваль дитячої творчості «Веселковий гурт» · Конкурс новорічних плакатів,іграшок,композицій «Новорічний настрій» · Огляд-конкурс колядницьких колективів «Вертепне дійство» · Виставка-конкурс «Знай і люби свій край» · Виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початково-технічного моделювання · Виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!» · Конкурс «Воскресни ,писанко!» · Конкурс юних фотоаматорів «Моя Україно!» · Дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») вересень жовтень грудень січень січень березень березень березень квітень квітень


Мета:Формування почуттів любові до Батьківщини, її національних цінностей; шанобливе ставлення до держаної символіки, повага до прав людини (толерантність, миролюбність), вивчення культури свого народу і прагнення дотримання традицій, виховання почуття поваги, гордості до своїх батьків, роду, народу, місця де народився.

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. День знань. Урочиста лінійка. Перший урок «Від проголошення Незалежності до нової України» Вересень Педагог-організатор
2. Всеукраїнська освітня кампанія. Акція «Голуб Миру Конкурс малюнка на асфальті «Нам потрібне мирне небо…» до Дня миру Вересень д/о «Берегиня»
3. І етап Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Сурми звитяги» Вересень д/о «Берегиня»
4. Парад малятських військ. Конкурс строю та пісні до Дня захисника Вітчизни. Жовтень д/о «Джерельце» д/о «Берегиня»
5. Усний журнал «Мужай, прекрасна наша мово» до Дня укр. писемності. Листопад д/о «Джерельце»
6. Уроком мужності і милосердя «Борімося – поборемо!» до святкування дня Гідності та Свободи. Листопад д/о «Берегиня»
7. Усний журнал«Пам’ять голоду,пам'ять серця!»Акція «Запали свічку» Листопад д/о «Милосердя»
8. Конкурс фото,відеоробіт «Україна та НАТО сучасний погляд української молоді» Листопад д/о «Берегиня»
9. Свято «У граніті,в бронзі, у серцях » до Дня Збройних Сил . Грудень д/о «Берегиня»
10. Свято «По Вкраїні з краю в край, ходить святий Миколай». Грудень д/о «Джерельце»
11. Вертепне дійство «Наповняй все любов’ю у кожному домі». Січень д/о «Берегиня»
12. Інтелектуальна гра «Всі серцем любіть Україну свою»до Дня соборності України. Січень д/о «Берегиня»
13. Усний журнал«Пам'ять серця» пам’яті загиблим воїнам-афганцям. Лютий д/о «Милосердя»
14. Літ.-муз. композиція«Минуще все,лиш слово не мине»до Дня рідної мови. Лютий д/о «Берегиня»
15. Урок мужності«І пам'ять серця, і вічний смуток»пам’яті Небесної Сотні. Лютий д/о «Милосердя»
16. Літ.-муз. композиція«Велич і трагедія Карпатської України». Березень д/о «Берегиня»
17. Дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Квітень д/о «Берегиня»
18. День Пам’яті та Примирення Літ.-муз композиція"Память про них збережуть обеліски". Травень д/о «Берегиня»

ІІ. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

Мета:формування духовно-моральної культури особистості: чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, виховання родинних, особистих громадських цінностей. Вміння співпрацювати з іншими, в колективі, співпереживати, здатність враховувати думки товаришів, поваги до товаришів.

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Бесіда «Дружба та її значення в житті людини» Вересень д/о «Джерельце»
2. Операція «Вчитель не повинен бути самотнім!» Вересень д/о «Милосердя»
3. Міжнародний день людей похилого віку. Виховна година «Прояви турботу та обачливість» Жовтень д/о «Милосердя»
4. Конкурс «Волонтер року» Жовтень д/о «Милосердя»
5. Акція «Запали свічку» Листопад д/о «Милосердя»
6. Акція допомога дітям – підліткам «Спасибі –Ні!», «Не залишайтесь байдужим!» (до Дня боротьби зі СНІДом). Грудень д/о «Берегиня»
7. Всесвітній день інвалідів. Виховна година «Ми повинні нести іншим людям добро» Грудень д/о «Джерельце»
8. Диспут «У чому виявляється милосердя» Лютий д/о Милосердя»
9. «Відверта розмова про ввічливі слова» Березень д/о «Джерельце»
10. Всеукраїнська акція «Серце до серця» Квітень д/о «Милосердя»
11. Операція «Памятник,могила ,обеліск…» Травень д/о «Милосердя»

ІІІ. Ціннісне ставлення до природи.

Мета: формування екологічної культури, гармонійне співіснування з природою та зв'язок з національними традиціями; відповідальне ставлення до природи, правових норм, до природи як середовища існування людини; виховання почуття особистої причетності до збереження природних багатств відповідальності за них.

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Круглий стіл «Наш обов’язок зберегти природу» Вересень п/з «Юні пожежники»
2. Свято «Осінь - чарівниця». Жовтень д/о «Джерельце»
3. Виступ агітбригади «Пожежа в лісі лихо для країни» Листопад п/з «Юні пожежники»
4. Конкурс новорічних композицій «Букет замість ялинки» Грудень д/о «Джерельце»
5. Вікторина«Люби і знай свій рідний край» Січень д/о «Джерельце»
6. Екологічна стежка «Який внесок у природу можу зробити я?» Лютий д/о «Джерельце»
7. Акціях: «Посади дерево» Березень д/о «Милосердя» д/о «Берегиня»
8. Усний журнал«Дзвони Чорнобиля» Квітень д/о «Милосердя»
9. День Землі. Конкурсмалюнка «Бережіть і творіть красу земну» Квітень п/з «Юні пожежники»

IV. Ціннісне ставлення до праці.

Мета: виховання в учнів працелюбності, старанності, бережливості, господарського ставлення до суспільної власності; усвідомлення значимості праці в житті людини, вибори професії, повага до праці людей, які створюють духовні та матеріальні блага і цінності.

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Всеукраїнський день бібліотек. Виховний захід «Книга вчить, як на світі жить» Вересень д/о «Милосердя»
2. Акція «Створи красу та затишок» Вересень д/о «Берегиня»
3. Операція «Трудова турбота»: -упорядкування могил сільського кладовища; -пам’ятника – обеліска; Листопад д/о «Милосердя»
4. Конкурс новорічних плакатів,іграшок, композицій «Новорічний настрій» Грудень д/о «Берегиня»
5. День працівників пожежної охорони. Виставка малюнків «Скажемо Ні! всім пожежам на Землі» Січень п/з «Юні пожежники»
6. Виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!» Березень д/о «Берегиня»
7. Конкурс «Воскресни ,писанко!» Березень д/о «Берегиня»
8. Виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початково-технічного моделювання Березень д/о «Джерельце»
9. Виставка-конкурс «Знай і люби свій край» Березень д/о «Милосердя»
10. Мандрівка по ярмарку професій «Скільки у світі професій?» Квітень д/о «Берегиня»

V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Мета:формування естетичної культури і мислення та почуттів засобами художніх образів різних видів мистецтва: розвиток художньо-естетичних емоцій, смаків, навичок до розробки участі в творчих мистецьких проектах.

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Конкурс малюнка на асфальті «Нам потрібне мирне небо…» до Дня миру Вересень д/о «Берегиня»
2. Свято«Спасибі Вам,за працю вчительську святу…» до Дня працівників освіти Жовтень Учком
3. День художника. Конкурс малюнків «Мої мрії» Жовтень д/о «Джерельце»
4. Конкурс малюнка «Безпека-запорука здоров’я» Грудень п/з «Юні пожежники»
5. Творчі індивідуальні виставки юних художників та рукодільниць «Самі своїми руками» Січень д\о «Берегиня»
6. «Світ твоїх захоплень» - конкурс дитячих робіт Лютий Культмасова комісія
7. Акція «Квіткове намисто шкільного подвір’я» Квітень д/о «Джерельце»
8. Всесвітній День космонавтики і авіації. Конкурс «Космічні фантазії» Квітень д/о «Берегиня»
9. День Вишиванки. Конкурс «Моя вишиванка найкраща» Травень д/о «Берегиня»

VI. Ціннісне ставлення до себе (за здоровий спосіб життя).

Мета: формування основних засад «Я концепції» особистості (самопізнання, самовизначення, самовиховання, самовдосконалення);

Прагнути бути фізично здоровою людиною, знати про наслідки негативного впливу звичок на здоров'я людини.

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Фізкультурно-патріотичне свято «Козацький гарт» до Дня фізкультури і спорту. Вересень Учком
2. Спортивно-туристичні змагання «Стежками Героїв» до Дня туризму. Вересень д/о «Берегиня»
3. Зустріч з лікарем. Поради школярам «Що ми повинні знати, щоб зберегти своє здоров’я» Жовтень Педагог-організатор
4. До міжнародного Дня тютюнопаління Конкурс малюнка на тему:«Я досягну успіху без куріння» Листопад д/о«Милосердя»
5. Виступ агітбригади «Діти проти СНІДу». Грудень д/о «Берегиня»
6. Година здоров’я «Шкідливі звички» Грудень Педагог-організатор
7. Тренінг «Твоє майбутнє в твоїх руках» Лютий Педагог-організатор
8. Спортивні змагання «Старти надій»до Всесв. дня здоров’я Квітень д/о «Милосердя»
9. Шкільний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Квітень д/о «Берегиня»
10. Порадник учням – «Комп’ютерна гра, чи залежність?» Травень Педагог-організатор

VII. Превентивне виховання.

Мета:виховувати у підлітків загальноприйняті людські цінності, формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадською відповідальністю; спонукання вихованців до активної протидії проявам аморальності, правопорушення, бездуховності, антигромадській діяльності.

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Диспут «Що означає жити красиво» Вересень Педагог-організатор
2. Брейн-ринг «Знавці права» . Жовтень Учком
3. Акція «Урок», «Канікули», «Вулиця». Протягом року Педагог-організатор
4. Всесвітній день дитини. Конкурс малюнків «Чи знаєш ти свої права?» Листопад д/о «Джерельце»
5. Флеш-моб «Ми проти насилля над дітьми» Листопад д\о «Берегиня»
6. День прав людини. Вікторина «Знавці прав та обов’язків» Грудень Педагог-організатор
7. Відверта розмова «Шкідливі звички чи життя у своє задоволення» Січень Педагог-організатор
8. Публіцистична виставка «Вдумайся! Зроби вибір на користь здоров’ю» Квітень Комісія дисципліни і порядку

VIII. Сприяння творчому розвитку особистості.

Мета:організація змістовного дозвілля дітей а молоді, тематичних вечорів відпочинку, розважальних заходів що дають змогу спілкуватися з однолітками у різних формах ігрової та дозвілево-розважальної програми.

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Міжнародний день музики. Концертна програма до Дня музики «Музика- це душа мови». Жовтень д/о «Берегиня»
2. Андріївські вечорниці. Грудень д/о «Милосердя»
3. Ранок «Новорічна казка кличе вгості» Грудень д/о «Джерельце»
4. Конкурсно–розважальна програма «Чудеса новорічної ночі». Грудень д/о «Берегиня»
5. Районний огляд-конкурс колядницьких колективів «Вертепне дійство-2017» Січень д/о «Дозвілля»
6. Ранок«Любій матусі!». Березень д/о «Джерельце»
7. Свято«Ми вам вклоняємось дорогі жінки». Березень д/о «Берегиня»
8. Конкурс юних талантів «Крок до зірок» Березень Педагог-організатор
9. Свято Останнього Дзвоника «Дзвони ж нам дзвонику останній» Травень Педагог-організатор
10. Випускний вечір Травень Педагог-організатор

РОЗРОБКА ЗАНЯТТЯ "ЛІДЕР ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ"
Кiлькiсть переглядiв: 1909

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.