Перелік нормативних документів для організації освітнього процесу в 2020-2021 навчальному році

Постанова МОЗ № 50 від 22.08.2020 року
Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Для 1-2 класів Типова освітня програма початкової освіти під керівництвом Шияна Р.Б. Цикл І (1 – 2 класи)

Для 3 класів Типова освітня програма початкової освіти під керівництвом Шияна Р.Б. Цикл ІІ (3 – 4 класи)

Для 4 класів Наказ МОН №407 від 20.04.2018 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня"

5-9 класи Наказ МОН №405 від 20.04.2018 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня"

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Наказ МОН № 676 від 25.06.2018 року Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

ВИХОВНА РОБОТА У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАЛАДІ

Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

МОН надало школам рекомендації з виховання учнів

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1.Організаційні питання

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Постанови КМУ:

 • «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку таучнів»від 13.09.2017 №684

Головного санітарного лікаря:

 • «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»від 30.07.2020 № 42

Накази МОН:

 • «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»від 23.04.2019 №536
 • «Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти»від 06.12.2017 №1568
 • «Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи уфілії опорного закладу»від 05.08.2016 №944

Листи МОН:

 • «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»від 08.04.2020 №1/9-201
 • «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/202 і навчальному році»
 • «Щодо неухильного дотримання законодавства»від 14.08.2020 №1/9-441

2.Підвищення кваліфікації

Постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних інауково-педагогічних працівників»від 21.08.2019 №800

Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»від 04.03.2020 №1/9-141

3.Конкурс напосаду керівника

Наказ МОН «Щодо примірного переліку питань»від 19.05.2020 №654

Лист МОН «Щодо окремих питань проведення конкурсу напосаду керівника закладу загальної середньої освіти»від 20.05.2020 №1/9-264

4.Приймання, переведення, вибуття учнів

Накази МОН:

 • «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування тапереведення учнів додержавних такомунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»від 16.04.2018 №367
 • «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти донаступного класу»від 14 .07.2015 №762 (уредакції наказу МОН від 08.05.2019 №621)

Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти донаступного класу»від 22.07.2019 №1/9-471

5.Освітній процес

Указ Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти вУкраїні»від 30.01.2020 №31/2020

Постанови КМУ:

 • «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»21.02.2018 №87(уредакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688)
 • «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей зособливими освітніми потребами»від 21.08.2013 №607
 • «Про затвердження Державного стандарту базової іповної загальної середньої освіти»від 23.11.2011 №1392
 • «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання узагальноосвітніх навчальних закладах»від 15.08.2011 №872

Накази МОН:

 • «Про затвердження Типового переліку засобів навчання таобладнання для навчальних кабінетів іSTEM-лабораторій»від 29.04.2020 №574
 • «Про затвердження Типового переліку засобів навчання таобладнання для навчальних кабінетів початкової школи»від 07.02.2020 №143
 • «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»від 27.08.2019 №1154
 • «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу уНовій українській школі»від 20.08.2018 №924
 • «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб зособливими освітніми потребами, які навчаються вінклюзивних таспеціальних класах (групах) закладів освіти»від 23.04.2018 №414
 • додаток «Орієнтовні вимоги доконтролю таоцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»наказ від 19.08.2016 №1009
 • «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів ізбазових дисциплін усистемі загальної середньої освіти»від 21.08.2013 №1222
 • «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) усистемі загальної середньої освіти»від 13.04.2011 №329
 • «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня івиховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів таПорядку поділу класів нагрупи при вивченні окремих предметів узагальноосвітніх навчальних закладах»від 20.02.2002 №128

Листи МОН:

 • Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному роцівід 11.08.2020 № 1/9-430
 • Щодо методичних рекомендацій зорганізації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитинивід 16.06.2020 №1/9-328
 • Методичні рекомендації щодо запобігання тапротидії насильствувід 18.05.2018 №1/11-5480
 • Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1класу від 21.05.2018 №2.2-1250, №2.2-1255
 • «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

6.Психологічна служба

Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби усистемі освіти України»від 24.07.2019 №1/9-477

7.Безпека життєдіяльності

Накази МОН:

 • «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, щосталися ізздобувачами освіти під час освітнього процесу»від 16.05.2019 №659
 • «Про затвердження примірного тематичного плану тапримірної програми навчання зпитань охорони праці табезпеки життєдіяльності»від 31.01.2019 №97
 • «Про затвердження Положення про організацію роботи зохорони праці табезпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу вустановах ізакладах освіти»від 26.12.2017 №1669
 • «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів таустанов системи освіти України»від 15.08.2016 №974
 • «Про затвердження Положення про навчальні кабінети зприродничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»від 14.12.2012 №1423
Кiлькiсть переглядiв: 623

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.