/Files/images/284279149.gif

/Files/images/16.gif

/Files/images/Новый рисунок.png

/Files/images/16.gif


/Files/images/1144081.jpg

/Files/images/3.gif

/Files/images/Новый рисунок (2).png

Педагогічний колектив школи вбачає головну мету національного виховання в набутті молодим поколінням соціального досвіду, успадкуванні духовних надбань українського народу, досягненні високої культури міжнаціональних взаємин, формуванні у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Основними нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання,якими керується педагогічний колектив є: Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Ос­­­но­в­ні орієнтири виховання учнів 1-11 класів за­­галь­ноосвітніх навчальних за­кла­дів;Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; Концепція громадянської освіти та виховання дітей і молоді в Україні; Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» та ін.
Педагогічний колектив школи вбачає головну мету національного виховання в набутті молодим поколінням соціального досвіду, успадкуванні духовних надбань українського народу, досягненні високої культури міжнаціональних взаємин, формуванні у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Основними нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання,якими керується педагогічний колектив є: Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Ос­­­но­в­ні орієнтири виховання учнів 1-11 класів за­­галь­ноосвітніх навчальних за­кла­дів;Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; Концепція громадянської освіти та виховання дітей і молоді в Україні; Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» та ін.
Метою виховання є становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, здатного виявити національну гідність, знати свої обов’язки і права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.
Мета виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:
- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
- врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, особистісних новоутворень школярів, що передбачає вибір доцільного змісту, форм і методів та відповідних виховних технологій;
- врахування соціальних мотивів, які стають більш диференційовані і дійові за рахунок розширення контактів школярів з ровесниками і вчителями;
- виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;
- формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;
- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
- забезпечення соціального захисту вихованців, їх психічного і фізичного здоров’я, вироблення спільно з учителями-предметниками, психологом, батьками оптимального режиму життя й організації навчання, створення сприятливого мікроклімату спілкування у класному колективі;
- залучення до здійснення виховного процесу батьків, організація сімейно-родинного виховання;
- спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушень.

Загальна характеристика учнівського колективу Широківської ЗОШ І-ІІ ст.

В Широківській ЗОШ І-ІІ ступенів навчається 104 учнів у 9 класах.
В Широківській ЗОШ І-ІІ ступенів навчається 104 учнів у 9 класах.
Дівчат - 50, хлопців - 54
Соціальний склад учнівського колективу школи такий:
сиріт – 0
напівсиріт-3
дітей з багатодітних сімей - 43
малозабезпечених -3
дітей афганців - 0
дітей чорнобильців -0
обдарованих -0
інвалідів - 0
неповних сімей - 3
дітей які стоять на внутрішкільному обліку - 1
дітей циганської народності - 6
У позакласній роботі зайнято 95 учнів
Шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, бо саме в цьому віці, враховуючи надбання довкілля та сімейного виховання, закладаються основи особистісного розвитку учнів початкової школи. Великі можливості у молодшому шкільному віці є для формування соціальних взаємин, що ґрунтується на принципі колективізму. Цьому сприяють спільні навчальні заняття, колективні ігри, праця.
Мотивація навчання у молодшому шкільному віці розвивається у декількох напрямках. Основними потребами дитини в початкових класах є: потреби спілкування з людьми, в емоційному контакті, визнанні,оцінці своїх дій та вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до інших,світу, потреба у дружбі,товариськості, повазі особистості, у самоповазі, набутті нових знань та вмінь для пізнання довкілля.
Виховання школярів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів відведення належного місця «спільно-взаємодіючій діяльності» як на уроках, так і в позаурочний час, на виховних заняттях, заняттях за інтересами , гурткових заняттях.
В школі організовані чотири дитячі об’єднання за інтересами. На заняттях д\о «Джерельце», розкривається дивосвіт рідної природи, свого краю, мальовничого Закарпаття, розучують дитячі ігри, забавлянки, приказки та прикмети про природу, проводять краєзнавчо-пошукову та дослідницьку роботу.
Д\о «Берегиня»- метою дитячого об’єднання є прививати дітям любов до історії свого краю,вивчати традиції, звичаї та обряди нашого району,організовувати змістовний відпочинок школярів.
На заняттях д\о «Милосердя» у підлітків виховуються загальноприйняті людські цінності, почуття чуйності, милосердя, поваги, доброти,людяності, справедливості. Діти привчаються допомагати одиноким людям, поважати людей похилого віку, інвалідів, завжди проявляти до них співчуття та турботу.
Заняття профільного загону «Юні пожежники» в учнів розвиваються
Також при школі працюють такі гуртки:
· «Вокальний» - Березовскова О.Ю.
· «Обдаровані літературною творчістю» - Попович М.Ю.
· «Виготовлення сувенірів» - Феєр Л.В.
· «Музеєзнавство» - Данканич С.Ф.
· «Наш край» - Данканич С.Ф.
· «Юні правознавці» - Терпай В.В.
· «Цікава англійська» - Білак М.П.
· «Юні натуралісти» гурток рай ЕНЦ – Лихтей Т.В.
· «Юні квітн. – аранжувальники» гурток рай ЕНЦ - Лихтей Т.В.
· Секція по фотболу ДЮСШ – Староста Б.В.
Формування ініціативної , здатної приймати рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування. Необхідною умовою розвитку учнівського самоврядування в школі є наявність єдиної мети, співробітництво вчителів і учнів. Успіху в роботі сприяє врахування організаційно-управлінських принципів: регулярна почергова змінність виборного активу; розширення реальних прав і повноважень органів самоврядування; доброзичлива вимога; конкретизація колективних творчих справ; створення умов для повного прояву і розвитку здібностей кожного члена колективу.
Діяльність учнівського самоврядування, на відміну від інших видів діяльності, має свою специфіку, яка проявляється у врахуванні не тільки вікових та організаторських можливостей вихованців, але й інтересів колективу чи будь-якого об'єднання.
Діяльність його скеровується на реалізацію вимог режиму роботи школи, організацію позакласної роботи, на розвиток творчої самодіяльності, реалізацію їхніх прав та обов’язків.
· Головою учкому обрано Погоріляк Аліна - ученицю 9 класу;
Координатор Роман М.Ю. (директор школи)
· Навчальна комісія – голова Феєр Валентин учень 8 класу
Координатор -Терпай В.В. (ЗДНВР)
· Комісія дисципліни і порядку - голова Клювак Максим учень 8 класу;
Координатор - Галас Т.М. (вч. хімії)
· Комісія прес-центру - голова Копинець Наталія учениця 8 класу
Координатор - Феєр Л.В.(вч. труд. навч.)
· Комісія дозвілля - голова комісії Фотан Світлана учениця 7 класу;
Координатор - Корпош Т.Ю.(педагог-організатор )
Кiлькiсть переглядiв: 2762

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.