Список членів творчої групи

1. Купар Світлана Василівна - керівник ТГ,вчитель початкових класів, вищої категорії.

2. Феєр Ганна Михайлівна- вчитель початкових класів ,спеціаліст.

3. Феєр Лариса Іванівна - вчитель початкових класів ,спеціаліст, старший вчитель.

4. Корпош Тетяна Юріївна - вчитель початкових класів, спеціаліст, вихователь ГПД

5. Поліщук Оксана Василівна - вчитель початкових класів, спеціаліст, вихователь ГПД.

6. Білак Євгенія Іванівна-спеціаліст, вихователь ДНЗ.

7.Порада Марія Михайлівна - вища категорія,вихователь ГПД

Робота творчої групи вчителів початкових класів

на 2017-2018 н.р.

ТЕМА:Питання проблемного забезпечення наступності між дошкільною групою та початковою ланкою навчання.

Мета роботи:

Реалізація принципу безперервності освіти шляхом удосконалення спільної роботи учасників навчально-виховного процесу.Забезпечення цілісного процесу розвитку,навчання і виховання дошкільнят та молодших школярів.

Методи роботи:

Науково-теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з питань проблемного забезпечення наступності між дошкільною групою та початковою ланкою, аналіз передового та власного досвіду, психодіагностика розвитку, мотивації до навчання, мікроклімату та спілкування в учнівських колективах.

Основні завдання роботи творчої групи:

1. Розробити питання по вирішенню проблеми творчої групи.

2. Сприяти впровадженню в практику роботи школи досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, нових методик навчання учнів.

3. Вивчати і запроваджувати передовий педагогічний досвід вчителів.

4. Прийняти участь в організації конференцій, педагогічних читань.

5. Готувати матеріал для випуску методичних бюлетенів

6. Сприяти удосконаленню педагогічного процесу і виховної роботи в школі. Направляти і активізувати роботу семінарів по вивченню педагогіки і психології, по вирішенню проблемного питання.

Положення про творчу групу вчителів

1. Мета творчої групи:створення умов для творчої діяльності вчителів, підвищення якості освіти, педагогічної майстерності, самореалізація й особистий розвиток учителів і учнів школи.

2. Завданнятворчої групи:

• Розробка рекомендацій щодо вивчення проблеми на основі досягнень науки й упровадження їх у практику;

• пошук ефективних способів застосування результатів наукових досліджень;

• підтримка творчих учителів, які займаються науково-дослідною діяльністю й беруть участь в конкурсах на міському, обласному та Всеукраїнському рівнях;

• здійснення методичного супроводу заходів соціального спрямування в школі;

3. Функції творчої групи:

• Бере участь у розробці плану методичної роботи школи й програми розвитку навчального закладу;

• бере участь у наукових дослідженнях, що стосуються найважливіших теоретичних проблем і фаху методичного об'єднання;

• обговорює науково-дослідні, експериментальні роботи й рекомендує їх до публікації, бере участь у впровадженні результатів досліджень і експериментів у практику;

• разом із методичною службою школи займаються організацією й методичним супровідом дослідницької діяльності вчителів, а також за потреби організовує й проводить індивідуальні консультації;

• узагальнює й поширює досвід роботи кращих учителів;

• здійснює супровід науково-дослідної роботи учнів.

4. Організація роботи:

• Творча група створюється на добровільних засадах із найдосвідченіших і теоретично підготовлених учителів, які виявили бажання прауювати над відповідною науково-теоретичною проблемою;

• творчу групу очолює вчитель, обраний колегами, або один із керівників школи;

• творча група працює за планом роботи, розрахованим на 2-3 роки;

• засідання творчої групи проводяться раз на 2 місяці;

• діяльність творчої групи здійснюється за такою технологією:

-перший етап:вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми, засвоєння наявного досвіду, консультації з науковцями;

-другий етап:розробка моделей, схем, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці досягнень науки, конкретизація рекомендацій, розроблених науковцями;

-третій етап:апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, коригування їх у процесі практичного застосування, набуття власного досвіду;

-четвертий етап: поширення напрацьованого досвіду;

- виступи з лекціями повідомленнями про цей досвід, пропаганда його в пресі;

демонстрування досвіду на практиці; консультування під час підготовки і проведення семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій тощо.

5. Документація і звітність:

• План роботи з висвітленням актуальних проблем, мети й завдання, шляхів вирішення проблеми затверджується директором школи.

Склад творчої групи, графік засідань. Засідання творчої групи протоколюється, складається план проведення засідань, до яких додаються виступи членів групи й інші

Науково – теоретична, методична підготовка педагогічних кадрів буде здійснюватися шляхом

- виконання Закону України про освіту,

- Національної доктрини розвитку освіти,

- Державних стандартів початкової освіти,

- Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа),

- «Положення про здійснення інноваційної діяльності»,

- «Положення про загальноосвітній заклад»,

- Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року».

I засідання

Жовтень

№ п/п Тематика засідання Відповідальні за проведення Форма проведення Примітка
1. Основні рекомендації листа МОНМСУ від 18.08.2011 № 1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» Адміністрація НКВ та педагогічні працівники Інформація Жовтень
2. Вітальне слово учасникам творчої групи Роман М.Ю.-директор школи Вересень
3. Відвідування вихователями ДНЗ уроків у 1 класі Вихователі ДНЗ День відкритих дверей Вересень- Жовтень
4. Проблеми наступності дошкільної і початкової освіти та шляхи їх подолання. Роман М.Ю. – директор школи. Вересень
5. Обмін думками Вихователі ДНЗ, вчителі початкових класів Інформація Вересень-Жовтень
6. Екскурсія з дітьми старшого дошкільного віку територією школи, до шкільної бібліотеки Вихователі ДНЗ, бібліотекар Екскурсія Жовтень, Квітень-Червень
7. «Роз яснення щодо порядку приймання дітей до 1 класу» (Лист МОН від 14.02.2015 № 1/9- 71) Керівник творчого групи Купар С.В. Інформація
8. Проведення вчителями показових занять з дошкільнятами на базі ДНЗ з метою вивчення рівня підготовки дітей до школи. Лісіцькі В.І., Білак Є.І. Практична робота Протягом року
9. Заняття-тренінг для батьків майбутніх першокласників Вихователі ДНЗ Батьківські збори Лютий
Робота між засіданнями

1. Провести анкетування батьків майбутніх першокласників «Знайомство». (Класний керівник 4 класу.)

2. Залучати першокласників до участі у конкурсах,святах та розвагах,що проводяться в ДНЗ.

II засідання

Грудень
№ п/п Тематика засідань Відповідальні за проведення Форма проведення Примітка
1. З метою формування морально-вольових якостей майбутнього школяра систематично використовувати в роботі: - читання літературних творів про школу - знайомство з правилами поведінки школярів - проведення спільних розваг та дозвілля дітей– випускників і дошкільнят Вихователі, вчителі початкових класів
2. Тиждень першокласника Вихователі ДНЗ Відвідування уроків Грудень
3. Свято до Дня української писемності і мови Порада М.М., Поліщук О.В. Свято Листопад
4. Спільний захід присвячений пам’яті героям Небесної сотні «Мамо, я не вернусь» Вчителі початкових класів, вихователі ДНЗ Захід Лютий
5. Спільні виставки дитячих робіт та батьків Виставка робіт Жовтень, Грудень, Квітень
6. Запрошення дітей старшої групи ДНЗ на Свято Миколая Грудень
7. Розроблення рекомендацій для батьків майбутніх першокласників Директор НВК, вихователь, вчитель Рекомендації Грудень, Травень
Робота між засіданнями

1.Учителям початкових класів – відвідувати заняття в дошкільному заняття в дошкільному навчальному закладі.

2. Накопичити діагностичні картки та інструментарій для з’ясування рівнів сформованості у старших дошкільників компетентностей за Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Узагальнення, практичне використання.

III засідання

Лютий

№ п/п Тематика засідань Відповідальні за проведення Форма проведення Примітка
1. Спільне інтегроване заняття в старшій групі на тему : «Дітям про Шевченка» Білак Є.І. Інтегроване заняття Березень
2. Організація проведення підготовчих занять з майбутніми першокласниками на базі ДНЗ («Перший крок до школи») Феєр Г.М. Практична робота Квітень
3. Організація тематичних виставок «Що повинен уміти майбутній першокласник». Директор НВК, вихователі, вчителі Інформація Травень-Червень
4. Діагностика готовності переходу дітей старшої групи до початкової школи Психолог Квітень-Травень
5. Робота з батьками «Ми – майбутні школярі» Феєр Г.М., Білак Є.І. Батьківські збори Березень
6. Анкетування батьків «Чи потрібна вам допомога?» Феєр Г.М., Білак Є.І. Квітень
Робота між засіданнями

Систематично оформлювати матеріали у батьківському куточку «Перші кроки до школи»:

- Готуємось в першокласники

- Щоб дитина не загубилася в школі

IV засідання

Квітень

№ п/п Тематика засідань Відповідальні за проведення Форма проведення Примітка
1. Організувати цикл занять в старших дошкільних групах з метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі Феєр Г.М. Практична робота Квітень-Травень
2. Оформлення інформаційних куточків «Скоро до школи» Вихователі, вчителі Інформаційний куточок Квітень
3. Відвідування вчителями занять у дитячому садку Білак Є.І. День відкритих дверей Квітень-Травень
4. Вироблення рекомендацій щодо наступності в роботі дитячого дошкільного закладу та початкової школи Члени творчої групи Круглий стіл Травень
5. Свято першокласників «Прощавай, Букварику!» Феєр Л.І. Свято Травень
6. Робота з батьками «Коли вважати дитину готовою до школи» Феєр Г.М. Круглий стіл Травень
7. Свято «Прощавай садок дитячий» Вихователі ДНЗ Свято Червень
Робота між засіданнями

1.Підготуватися до звітів про самоосвітню роботу.

2.Розробити пропозиції щодо планування роботи творчої групи на наступний навчальний рік.

ПРОТОКОЛ №1 ЗАСІДАННЯ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

Кiлькiсть переглядiв: 1985

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.